Rabu, 31 Oktober 2012

Pariwara ( Iklan ) lan Wara-waraPariwara ( Iklan ) lan Wara-wara

Bedane Pariwara/Iklan  karo  Wara-wara/Pengumuman
A.      Pariwara (  Iklan )
a.       Isine bab :

1.       Tawa dagangangan / hasil produksi/barang
2.       Tawa jasa

b.      Sifate :

1.       Ngajak-ngajak marang konsumen ( masyarakat pembeli) supayane tuku apa sing di tawakake/dipariwarakake.
2.       Narik kawigaten ( menarik perhatian ) supaya migunakake jasa sing ditawakake.

c.       Wujude :

1.       Tetembungan
2.       Gambar
3.       Swara tetembungan-swara lagu
4.       Swara instrumentalia-acting

Media :

1.       Elektronik ; Radio, TV, Internet.
2.       Cetak         ; Ariwarti ( Koran ), Kalawarti ( Majalah ), Tabloid, Cathetan Penting.

Pariwara kang wujude pawarta ( berita ) iku diarani advertorial
3.       Ukurane dawa, amarga wujud katrangan kang detail-Publikasi, yaiku awah katerangan marang pamaca, babagan : apa wae kang ana sambung rakete karo produk, ing antarane : kandungan bahan, kasiat/manfaat, peijinan, cabang, lsp.
B.      Wara-wara ( Pengumuman )
a.       Isine bab      : menehi weruh bab apa ta apa kang wigati/penting
b.      Sifate            :  Katujokake marang wong kang duwe kepentingan magepokan /kaitane karo isi wara-wara media        :
1.       Elektronik
2.       Cetak
3.       Papan   ; blabag, bakal, kertas.


Syarat iklan lan Wara-wara

1.       Pilihan tembung lan ukara kudu bias narik kawigaten/menarik perhatian
2.       Ukarane cekak/singkat, aos/padat lan surasane cetha/jelas
3.       Isine nyata, ora ngapusi

Tidak ada komentar: